Pokračováním prohlížení těchto stránek dáváte souhlas se zpracováním cookies k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení na návštěvníky stránek v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.


Čištění s konzervací elektrických zařízení,
průmyslové odmašťování
a odprašováníOdmašťování, broušení, kytování a strojní barvení strojního parku

DŮVODY K ODMAŠŤOVÁNÍ A CELKOVÉ RENOVACI STROJŮ :
 
- odstranění tukových či jiných nečistot
- vizuelní vzhled
- sjednocení strojního parku, co se týče barevného sladění
- zlepšení účinnosti chodu strojů
- prodloužení životnosti strojů
- audity
- oddálení modernizace z důvodu nedostatku finančních prostředků 
 
 TECHNOLOGICKÝ POSTUP :
 
1) stejný postup jako u bodu odmašťování strojů a zařízení

2) strojní obroušení hrubých vrypů
 
3) kytování hrubých vrypů a nerovností

4) zakrytí dílů, které nebudou lakovány, pomocí krepových pásek

5) strojní vybroušení kytovaných částí

6) nanesení základové barvy

7) nástřik barvou stříkací pistolí, pokud je potřeba i 2 x

8) sundání krepových pásek

9) ruční dokončovací nátěrové práce

CHEMIE :

Multiclean S 86, základová a krycí barva