Pokračováním prohlížení těchto stránek dáváte souhlas se zpracováním cookies k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení na návštěvníky stránek v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.


Čištění s konzervací elektrických zařízení,
průmyslové odmašťování
a odprašováníOdmašťování či odprašení stropních konstrukcí, hal, stěn a světlíků

DŮVODY PRO ODMAŠŤOVÁNÍ ČI ODPRAŠENÍ

- u odmaštění nebo odrezení drátoskel či polykarbonátů -  úspora elektrické energie osvětlení provozu
- prodloužení životnosti drátoskel i polykarbonátů 
- příprava před nátěrem konstrukcí, popř. celkovými malířskými pracemi
- u odmaštění nebo odprašnění konstrukcí celkové zlepšení pracovních podmínek 
- audity
- zaměstnanci v podnicích nemají na tyto práce výškařské osvědčení, praxi popř. prostředky


TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Při těchto pracích je pracovní postup individuální, záleží na požadavku objednatele, výšce hal, přístupu, časové náročnosti atd.
Pokud je nečistota nepřilnavá k povrchu, kombinujeme odsávání průmyslovými vysavači s mechanickým
dočištěním u mastných povrchů dáváme přednost očistě mechanické před strojní a to z důvodu mnohem menšího odpadu a tím i nižší ceny pro zákazníka. V neposlední řadě se také mnohem méně omezí běžný provoz.

CHEMIE 

Multiclean S - 86

VIDEO