Pokračováním prohlížení těchto stránek dáváte souhlas se zpracováním cookies k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení na návštěvníky stránek v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.


Čištění s konzervací elektrických zařízení,
průmyslové odmašťování
a odprašováníTermovizní měření

DŮVODY K MĚŘENÍ :
 
- komplexní pohled na zařízení
- termovize umožňuje zachytit chyby uvnitř elektrického přístroje
- rychlost a přesnost
- vypracování revizní zprávy v CD podobě s možností řešení
- možnost tištěného fota i CD
- přijatelná cena
 
POSTUP MĚŘÍCÍCH PRACÍ :
 
1) vytipování objektů k termoviznímu měření

2) dohoda na vhodný termín, zařízení musí být v maximální zátěži

3) příjezd pracovníka a vlastní měření

4) vypracování termovizní zprávy, zaslání objednateli společně s CD nebo fotkami