Čištění s konzervací elektrických zařízení,
průmyslové odmašťování
a odprašování