Odmašťování kaloriférů

DŮVODY K ODMAŠŤOVÁNÍ

  • zvýšení ohřevu až o 4°C a tím i úspora energií  
  • prodloužení životnosti kaloriférů
  • zlepšené pracovní podmínky na pracovišti pro zaměstnance v zimních měsících 
  • estetické hledisko
  • audity

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

1) zakrytí prostoru za kaloriférem pomocí zakrývacích fólií
2) dle potřeby zakrytí prostoru pod kaloriférem
3) strojní nanesení průmyslového odmašťovadla pomocí speciálně upraveného čerpadla s kloubovou tryskou 
4) oplach motoru, vrtule, výměníku a obalu a lamel vodou
5) odsátí nečistot pod kaloriférem průmyslovým vysavačem se stěrkou
6) odkrytí veškerých fólií

CHEMIE 
Multiclean S - 86