Oznámení o aktualizaci informací o zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

jako součást neustálé snahy naší společnosti STRICT COMP s.r.o., IČO: 27759008, se sídlem Kovácká 1091/7B, 618 00 Brno být pro Vás důvěryhodným a transparentním partnerem jsme aktualizovali Informace o zpracování osobních údajů, které jsou účinné od 25. května 2018. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace, sdělení a postupy pro výkon práv fyzických osob v pozici našich obchodních partnerů či fyzických osob jako statutárních orgánů či zaměstnanců našich obchodních partnerů v souvislosti s osobními údaji, které o nich zpracováváme.

Důvodem těchto změn je obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), jehož účinnost nastane dne 25. května 2018. Informace o zpracování osobních údajů byly aktualizovány tak, aby odpovídaly požadavkům GDPR. Zásady jsme učinili srozumitelnější použitím jasných výrazových prostředků bez právnického žargonu.

Doporučujeme všem našim obchodním partnerům, aby si aktualizované zásady přečetli a seznámili s nimi i své zaměstnance.

Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů jsou dostupné zde a zpracování osobních údajů zákazníků je dostupné zde.

S pozdravem

V Brně dne 25. května 2018

Vladimír Steinhauser, jednatel
Edita Steinhauserová, jednatel