Povodňové práce

DŮVODY K ČIŠTĚNÍ A VYTĚSNĚNÍ VLHKOSTI

  • odstranění naplavenin (bahno, písek atp.)
  • minimalizování ztrát vzniklých povodněmi
  • výrazné zkrácení odstávky ve výrobě
  • rychlé provizorní uvedení pod napětí
  • rozpoznání repase elektrosoučástek a likvidace zasažených komponentů
  • vytěsnění vlhkosti a zamezení koroze materiálu
  • zvýšení izolačního stavu
  • estetické hledisko
  • zkušenosti ze záplav na Moravě (rok 1997) a v Čechách (rok 2002) 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP
 
1) hrubý oplach zasaženého zařízení Wappem pod tlakem 100 bar
2) vyfoukání průmyslovým dmychadlem MAKYTA
3) pokud je potřeba, nanesení předčističe Multiclean E nebo Kaltreiniger 715 pomocí membránového čerpadla 
4) strojní oplach čistící chemií Kaltreiniger 3840 pod tlakem 170 – 190 bar 
5) opětovné vyfoukání průmyslovým dmychadlem MAKYTA
6) strojní nebo mechanické nanesení vytěsňovače vlhkosti Feuchtigkeitschutz 
7) odsátí zbytků odmaštěných nečistot pod rozvaděčem průmyslovým vysavačem
8) mechanické dočištění el.výzbroje
9) odmaštění plechů (dveře, podlážky atd.) průmyslovým odmašťovadlem Multiclean S 86
 
CHEMIE
Kaltreiniger3840, Kaltreiniger 715, Multiclean E, Multiclean S 86, Feuchtigkeitschutz