Odmašťování strojů a zařízení

DŮVODY K ODMAŠŤOVÁNÍ

  • příprava před eventuálním barvením
  • estetické hledisko
  • zamezení přehřívání u filtrů a elektromotorů
  • rychlost aplikace a minimální odstávka
  • vylepšení pracovních podmínek pro obsluhu stroje
  • audity
  • ekologie 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP
 
1) zakrytí prostoru kolem strojů či zařízení pomocí fólií a plachet
2) zakrytí skryté elektrovýzbroje nebo částí, které určí obsluha stroje nebo zařízení
3) většinou strojní nanesení odmašťovadla při nízkém tlaku za pomocí speciálního čerpadla
4) krátké působení
5) oplach vodou membránovým čerpadlem
6) odsátí zbytků průmyslovým vysavačem se stěrkou
7) odkrytí fólií a plachet
8) pokud je potřeba, mechanické dočištění

CHEMIE
Multiclean S 86, Kaltreiniger