Čistění s konzervací vn a nn rozvoden při beznapěťovém stavu

DŮVODY K ČIŠTĚNÍ S KONZERVACÍ

  • odstranění tukových jiných nečistot
  • zvýšení izolační pevnosti
  • prevence před revizními zápisy z důvodu nečistot 
  • estetické hledisko
  • vytvoření neutrálního ochranného filmu
  • velice krátkodobá odstávka zařízení
  • rychlost aplikace
  • ekologie

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

1) při vyšším znečištění odsátí největších nečistot průmyslovým vysavačem (u mastnoty se tento způsob neaplikuje) a následné vyfoukání průmyslovým dmychadlem MAKYTA
2) dle možnosti mechanické očištění smetáčkem či štětcem 
3) pokud je rozvaděč znečištěn průmyslovou mastnotou, nanesení předčističe Multiclean E,  pomocí tlakového postřiku 
4) čištění s konzervací chemií Kaltreiniger 3840, ta se může nanášet strojně či tlakovým postřikem
5) opětovné vyfoukání el. zařízení průmyslovým dmychadlem MAKYTA
6) mechanické dočišťování a odmašťování dveří a podlážky rozvaděče (estetické hledisko)

CHEMIE 

Kaltreiniger 3840, Multiclean E