Výškové odmašťování, odprašování jeřábů, jeřábových drah a příslušenství

DŮVODY K ODMAŠŤOVÁNÍ

  • odstranění tukových či jiných nečistot
  • bezproblémový provoz jeřábů
  • bezpečnost při údržbě
  • estetické hledisko
  • krátkodobé odstavení zařízení
  • rychlost aplikace 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP
 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP
 1) podle potřeby zakrytí technologie pod jeřábovou drahou fóliemi nebo plachtami
2) nanesení průmyslového odmašťovadla na kočku, odporníky, pochůznou plochu a horní konstrukce jeřábu
3) mechanické nanesení odmašťovadla na pásnice  a izolátory, posléze jejich mechanický otěr hadrami
4) strojní nebo mechanický oplach kočky, pochůzné plochy a konstrukce jeřábu
5) odkrytí fólií a případné mechanické dočištění
6) při odmašťování pásnic bude jeřáb nepravidelně vypnutý, kvůli posunu pracovníků
CHEMIE

CHEMIE
Multiclean S 86,  Feuchtigkeitschutz