Produkty

ČIŠTĚNÍ S KONZERVACÍ  ROZVADĚČŮ PŘI BEZNAPĚŤOVÉM STAVU

Název:                                                Kaltreiniger 715 (předčistič pro elektrozařízení)

Použití : pro předčištění elektronických součástek, používá se na odstranění větších tukových či suchých nečistot. Po nanesení a krátkém působení, nutno opláchnout nejlépe Kaltreiniger 3840 nebo Kaltreiniger 716. Výborné odmašťovací schopnosti, obsahuje 0,01 % vody.

Název:                                                Kaltreiniger 3840 (čistící a konzervační prostředek pro elektrozařízení) 

Použití: pro čištění elektronických komponentů při beznapěťovém stavu. Skvělé čistící vlastnosti a vysoká elektrická pevnost. Produkt se nanáší pomocí vysokotlakého čerpadla, mechanicky nebo pomocí rozprašovače. 

Název:                                                Kaltreiniger 716 (čistící a konzervační prostředek pro elektrozařízení) 

Použití: pro čištění elektronických komponentů při beznapěťovém stavu. Skvělé čistící vlastnosti a vysoká elektrická pevnost. Produkt se nanáší pomocí vysokotlakého čerpadla, mechanicky nebo pomocí rozprašovače.

Název:                                                     Multiclean E (odmaštovadlo pro elektroniku)
Použití: koncentrát, sloužící jako předčistič pro elektrická zařízení při beznapěťovém stavu. Pomáhá odstranit největší znečištění a snižuje spotřebu čistící a konzervační chemie AMYR 1000 nebo Kaltreiniger 3840.

ČIŠTĚNÍ S KONZERVACÍ  ROZVADĚČŮ PŘI  PODNAPĚŤOVÍM STAVU

Název:                                                AMYR 1000 (čistící chemie pro el. zař. při podnapěťovém stavu)

Použití: speciálně vyvinutá chemie na bázi lehkých uhlovodíků obsahující zhášelo. Vysoká elektrická pevnost, dobré čistící vlastnosti. Používá se na silové elektrické rozvodny do 1 kV. Aplikace pouze speciálním vysokotlakým čerpadlem.

ČIŠTĚNÍ S KONZERVACÍ  TOČIVÝCH STROJŮ

Název:                                                Kaltreiniger HF - 180 (čistící a konzervační prostředek pro točivé stroje)          

Použití : pro čištění točivých strojů při beznapěťovém stavu. Skvělé čistící vlastnosti a vysoká elektrická pevnost. Produkt se nanáší pomocí vysokotlakého čerpadla, mechanicky nebo pomocí rozprašovače

VODOU ŘEDITELNÉ ODMAŠŤOVADLO

Název:                                                Multiclean S - 86 (průmyslové odmašťovadlo)        

Použití : pro likvidaci zbytků olejů, chladících emulzí a jiných používaných mazadel ze znečištěných technologických zařízení a ostatních funkčních částí. Po nástřiku a ukončení chemického působení odstraníme tukové nečistoty pouhým oplachem nebo pomocí WAP technologie.
Skvělý pro čištění technologických zařízení v různých kategorií výrob. Výsledky čištění a spokojenost klientů z chemických provozů, obroben kovů, lisoven, odmašťování transformátorů, kaloriférů jsou významným argumentem pro zákazníka při jeho rozhodování o volbě technologie s použitím odmašťovadla.
Koncentrace: koncentrát až 1 : 50

VYTĚSNĚNÍ VLHKOSTI Z ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Název:                                                Feuchtigkeitschutz (vytěsňovač vlhkosti z elektrozařízení) 

Použití: tento produkt zabraňuje a předchází vzniku škod následkem vlhkosti. Po výpadku zařízení z důvodu vlhkosti umožní jeho opětovné uvedení do provozu už za 20 min.po aplikaci. Výrobek je určen i pro preventivní ošetření a dlouhodobou ochranu. Díky vysokému stupni vzlínavosti umožňuje aplikaci a ochranu i na těžce přístupných místech jako jsou vinutí motorů a generátorů. Aplikuje se nástřikem na dokonale vyčištěné zařízení nebo i mechanicky.  Feuchtigkeitschutz, lze použít na el.zařízení při beznapěťovém stavu, kde je spínací napětí vyšší než 6 V.

CHEMIE DO ODMAŠŤOVACÍCH LÁZNÍ

Název:                                                Multiclean S - 86           

Použití:  koncentrovaný alkalický víceúčelový prostředek pro odmašťování všech typů povrchů. Odstraňuje tuky, mastnotu, saze a další nečistoty. Nepoškozuje povrchy ze železa, oceli, neželezitých těžkých kovů, povrchy natřené barvou nebo i lakované a plasty. Může poškodit jen hliník a hliníkové slitiny. 
Koncentrace: koncentrát až  1 : 100               
 
Název:                                                Multiclean S – 86-2 PLUS          

Použití: vodou ředitelný, alkalický víceúčelový prostředek. Odstraňuje z nádrží, potrubí a strojů vrtné a řezné oleje a dále pak kovové piliny, kal a bakterie. Vynikající čistící vlastnosti jsou u silně znečištěných výrobních podlah (lze použít v čistících přístrojích i ručně).  
Koncentrace: koncentrát až  1 : 50
 
Název:                                                Tauchentfetter 3188

Použití: silně zásaditý namáčecí odmašťovací prostředek, zvláště vhodný pro odstranění nepoddajných usazenin, mastnoty a uhlíku. Produkt rychle odlučuje a umožňuje nadprůměrnou životnost lázně. Zvláště vhodný v kalírnách k odstranění kalících olejů. 
Koncentrace: 2 – 10%
 
Název:                                                Spritzeiniger B

Použití : lze použít v ponorných vanách, ultrazvukových vanách a postřikových komorách. Díky neutrálním vlastnostem je čistič vhodný pro všechny povrchy z kovů, zvláště z neželezitých těžkých kovů, mosazi a plastových povrchů. Bez vlastnosti na ochranu proti korozi.
Koncentrace: 2 – 5%
 
Název:                                                Systemreiniger 3138

Použití: používá se jako čistící prostředek v použitých vrtných a řezných emulzích naplněných 1 až 2 %.  Je ideální pro čištění ocelových, železných a litinových dílů po strojním opracování s pomocí vrtných a řezných olejů. Tuto chemii lze použít jak v jednokomorových tak i vícekomorových systémech. 

ODREZOVAČE, ODSTRAŇOVAČE VODNÍHO KAMENE A CEMENTU, ČIŠTĚNÍ PLASTŮ

Název:                                                Flugrostentferner (odstraňovač vrstvy rzi)         

Použití: snadno odstraňuje povlak rzi, lze rovněž použít na natřené nebo lakované povrchy. Rez je snadno odstraněna, aniž by došlo k poškození jiných kovových částí, nátěru nebo laku. Po odrezení je nutné povrch důkladně opláchnout vodou. 
Koncentrace: koncentrát až  1 : 5 s vodou
 
Název:                                                CIMECO 109     

Použití: je prostředek na odstranění usazenin vápníku na bázi organických kyselin. Nevyžaduje speciální značení a používá se na odstranění vápníku v průmyslovém prostředí (výměníky tepla, odmašťovací zařízení, postřikové potrubí atp.). Proces lze urychlit zvýšením teploty na 60 °C.
Koncentrace: koncentrát až  1 : 10 s vodou
 
Název:                                                Zement und Kalköser 3294 (odstraňovač cementu a vápna)

Použití: ověřený, testovaný, chemicky čistící prostředek pro aplikaci v zařízeních pro míchání cementu, domíchávačích, přepravnících cementu atp. Je také ideální pro odstranění povlaku cementu z dlažby a nádvoří.
Koncentrace : koncentrát až  1 : 10 s vodou
 
Název:                                                X-SOL D 91 Sauer (kyselý)

Použití : koncentrovaný čistící prostředek vyvinutý zvláště pro čištění velmi těžce znečištěných plastových povrchů. Vhodný pro odstranění odlučovacích prostředků a steatitu zinku před natíráním a lakováním. Dále jej lze použít na odstranění silikonu z gumy nebo plastů, v pracích linkách a myčkách (oplachování). Dobrá charakteristika odpadní vody, neobsahuje fosfáty. 
Koncentrace: koncentrát až  1 % : 5 % ve vodě
 
Název:                                                X-SOL D 91 Alkalish (zásaditý)

Použití: koncentrovaný čistící prostředek vyvinutý zvláště pro čištění velmi těžce znečištěných plastových povrchů. Vhodný je čištění gumových a kovových povrchů (není vhodný pro lehké kovy).Dále jej lze použít v pracích linkách a myčkách (oplachování). Vynikající pro strojové čištění extrémně znečištěných podlah. 
Koncentrace: koncentrát až  1 % : 10 % ve vodě
 

ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ, MAZIVA A BRUSIVA, ANTIKOROZNÍ PROSTŘEDKY, PASIVACE

Název:                                                Entlacker 75 (odstraňovač nátěrů a odlakovač)  

Použití: vhodný pro odstraňování nátěrů a laků ze všech běžných kovů např. železa, hliníku, zinku, niklu a dokonce i plastů. Dlouhá životnost, minimální zápach a ztráty odpařováním zaručují bezproblémovou manipulaci s produktem. Produkt je postaven na bázi ve vodě rozpustných rozpouštědel a měl by být zahřátý na teplotu cca 60 °C, aby bylo dosaženo příslušných krátkých časů odstraňování. Navíc dobře působí i na mastnotu, minerální oleje a jiné usazeniny.
Koncentrace: neředěný až 1:1 s vodou.

Název:                                                Konservierung SDC (prostředek proti rezavění)  

Použití : slouží jako dlouhodobá ochrana proti korozi při skladování jak uvnitř, tak vně budov, pozemní nebo lodní dopravě. Oproti běžným prostředkům má  výhodu v tom , že netvrdne. Používá se jako dlouhodobá prevence a je odolný vůči slané a mořské vodě. Pružná, samostatně se dělící vrstva. Prostředek se snadno odstraňuje rozpouštědlem nebo odmašťovadly na vodní bázi. Má dobré eudermické vlastnosti, díky zaručeným ochranným vlastnostem lze významně snížit množství reklamací a omezit případy chybného zacházení.

Název:                                                Passivierung 4123 (pasivace)    

Použití: čistící a pasivační prostředek pro použití v oplachových zařízeních. Výrobek je kombinací mycích látek a antikorozních prostředků.  Při pokojové teplotě se používá na ocel, železo, litinu, slinuté a lehké kovy. Po očištění je povrch kovu pasivován a opatřen dočasnou ochranou proti korozi. Test prosakování částic : stupeň koroze 0 (2 % vodní roztok)
Koncentrace: 1 % až 3 % ve vodě

Název:                                                Passivierung H 40 (pasivace)    

Použití: při obrábění kovů nebo zpracovatelském průmyslu pro opracování povrchů, může být použit jako protikorozní přípravek ve vodních roztocích, či jako korozní aditivum ve vrtných a řezných kapalinách. Nekrystalizuje ani nepění a má vynikající protikorozní i baktericidní vlastnosti. V příslušných lázních je jeho typický životnost více než 12 měsíců navíc produkt nemůže být napaden bakteriemi, houbami, kvasinkami nebo řasami.
Koncentrace: 1,5 % až 10 % ve vodě jako prostředek pro uvolnění formy