Odmašťování či odprašení stropních konstrukcí, hal, stěn a světlíků

DŮVODY PRO ODMAŠŤOVÁNÍ ČI ODPRAŠENÍ

  • u odmaštění nebo odrezení drátoskel či polykarbonátů -  úspora elektrické energie při osvětlení provozu
  • prodloužení životnosti drátoskel i polykarbonátů 
  • příprava před nátěrem konstrukcí, popř. celkovými malířskými pracemi
  • u odmaštění nebo odprašování konstrukcí celkové zlepšení pracovních podmínek 
  • audity
     

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Při těchto pracích je pracovní postup individuální, záleží na požadavku objednatele, výšce hal, přístupu, časové náročnosti atd.
Pokud je nečistota nepřilnavá k povrchu, kombinujeme odsávání průmyslovými vysavači s mechanickým
dočištěním, u mastných povrchů dáváme přednost očistě mechanické před strojní a to z důvodu mnohem menšího odpadu a tím i nižší ceny pro zákazníka. V neposlední řadě se také mnohem méně omezí běžný provoz. Velmi často tyto práce provádíme za provozu a s minimálním omezením pro daný provoz

CHEMIE 
Multiclean S - 86