Odmašťování, broušení, kytování a nátěrové práce strojních parků

DŮVODY K ODMAŠŤOVÁNÍ A CELKOVÉ RENOVACI STROJŮ

  • odstranění tukových či jiných nečistot
  • vizuelní vzhled
  • sjednocení strojního parku, co se týče barevného sladění
  • zlepšení účinnosti chodu strojů
  • prodloužení životnosti strojů
  • audity
  • oddálení modernizace z důvodu nedostatku finančních prostředků 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP
 
1) stejný postup jako u bodu odmašťování strojů a zařízení
2) strojní obroušení hrubých vrypů
3) kytování hrubých vrypů a nerovností
4) zakrytí dílů, které nebudou lakovány, pomocí krepových pásek
5) strojní vybroušení kytovaných částí
6) nanesení základové barvy
7) nástřik barvou stříkací pistolí, pokud je potřeba i 2 x
8) sundání krepových pásek
9) ruční dokončovací nátěrové práce

CHEMIE

Multiclean S 86, základová a krycí barva