Termovizní měření

DŮVODY K MĚŘENÍ

  • komplexní pohled na zařízení
  • termovize umožňuje zachytit chyby uvnitř elektrického přístroje
  • rychlost a přesnost
  • vypracování revizní zprávy v CD podobě s možností řešení
  • možnost tištěného fota i CD
  • přijatelná cena

 
POSTUP MĚŘÍCÍCH PRACÍ
 
1) vytipování objektů k termoviznímu měření
2) dohoda na vhodný termín, zařízení musí být v maximální zátěži
3) příjezd pracovníka a vlastní měření
4) vypracování termovizní zprávy, zaslání objednateli společně s CD nebo fotkami